Store deler av Vest-Agder innenfor vindkraftområdet

  • NVE mener store deler av Vest-Agder nord for E39, egner seg for utbygging av vindkraftverk. FOTO: NVE