Ifølge politimester Kirsten Lindeberg har Agder politidistrikt har nå gjennomført de prosesser som var nødvendige for å kunne effektuere politidirektørens beslutning.

Olav Hoel

Oppretter felles namsmannsdistrikt

Som følge av politidirektørens beslutning om grenseregulering av namsmannsdistrikt i september i fjor, blir Namsfogd i Agder etablert fra 1. juni i år.

Publisert: Publisert:
 • Olav Hoel

– Beslutningen medfører opprettelse av ett felles namsmannsdistrikt for kommunene som dekkes med sivil rettspleie på grunnplanet av Agder politidistrikt, og det har den virkning at følgende namsmanndistrikt slås sammen til «Namsfogden i Agder», skriver politimester Kirsten Lindeberg i et brev til Agder fylkeskommune.

Les også

Lite handlingsrom i budsjettet

Les også

Folk på Agder har tillit til politiet

– Gjennomført nødvendige prosesser

Distriktene som nå vi havne inn under Namsfogd i Agder er Namsmannen i Flekkefjord og Kvinesdal, Namsmannen i Farsund og Lyngdal, Namsmannen i Lindesnesregionen, Namsmannen i Vennesla og Iveland, Namsmannen i Setesdal, Namsfogden i Kristiansand, Namsmannen i Lillesand og Birkenes, Namsmannen i Grimstad, Namsmannen i Arendal og Froland og Namsmannen i Holt.

– Agder politidistrikt har nå gjennomført de prosesser som var nødvendige for å kunne effektuere politidirektørens beslutning. Namsfogden i Agder etableres med virkning fra 01.06.2020. Vi minner om at det ligger som en forutsetning for politidirektørens beslutning at én namsfogd ivaretar oppgaven som namsmann på en måte som understøtter gode publikumstjenester innenfor sivil rettspleie i politidistriktet, med hensyn til kvalitet, kompetanse, effektivitet og service, skriver Lindeberg videre.

Vi minner om at det ligger som en forutsetning for politidirektørens beslutning at én namsfogd ivaretar oppgaven som namsmann på en måte som understøtter gode publikumstjenester innenfor sivil rettspleie i politidistriktet, med hensyn til kvalitet, kompetanse, effektivitet og service

Og fortsetter:

– Det er også lagt til grunn at styrket fagmiljø, enhetlig fag- og personalledelse vil gi mulighet for en mer kostnadseffektiv oppgaveutførelse ved at saker kan omfordeles uavhengig av nåværende namsmannsdistrikt og etter ledig kapasitet, skriver Lindeberg.

Namsfogden i Agder vil fra 01. juni ledes av namsfogd Anita Andrå Andersen. Namsfogden i Agder er videre organisert med 3 avsnitt.

– Avsnittsleder i Midtre Agder, Kristiansand, vil ha ansvar for behandling av gjeldsordningsaker i hele Agder. Avsnittsleder for tvang og forlik har ansvar for øvrige oppgaver innen sitt geografiske ansvarsområde, skriver Lindeberg.

Avsnittsleder forlik og tvang i Vestre Agder vil være Anne Skorge Skårdal, som skal jobbe fra Mandal.

Vil fortsatt være til stede

Selv om namnmennene nå samles under et felles distrikt, vil det være ansatte som er stasjonert på både Farsund og Lyngdal lensmannskontor og Flekkefjord og Kvinesdal lensmannskontor, som vil være tilgjengelig for de som ønsker å komme i kontakt med namsfogden ved personlig oppmøte.

Namsmannen har ifølge brevet fra politimesteren ansvar for tvangsfullbyrdelse (gjennomføre utleggsforretninger, tvangsdekning av fast eiendom og løsøre, begjæring om fravikelse av fast eiendom, tvangsfullbyrdelse av krav på annet enn penger og midlertidig sikring), sekretariatsfunksjon for – forliksråd, hovedstevnevitne (forkynnelser), behandling av søknad om gjeldsordning og
øvrige sivile gjøremål (konkurs, registreringsforretninger, notarialforretninger).

– Årlig behandles det cirka 30.000 saker innen namsmannens ansvarsområde i Agder politidistrikt, opplyser Lindeberg.

Publisert:

Flere artikler

 1. NYHETER

  – Ingen quick fix-løsning

 2. NYHETER

  Enighet om forlik på 30 millioner kroner

 3. NYHETER

  Pusher på for bedre mobildekning

 4. NYHETER

  Informerer om veiprogram

 5. NYHETER

  Vil hindre vindkraftverket

 6. NYHETER

  – Det må en holdningsendring til