Folket på Feda har talt

  • Det er fremdeles usikkerhet knyttet til fremtiden for Fedaheimen. FOTO: Malene Sørensen Lundberg