Elevrådet etterlyser trafikksikkerhetstiltak

  • Elevrådet påpeker at de søkte om fartshumper i november 2014. FOTO: Olav Hoel