«Jeg opplever Kvinesdal som en JA-kommune»

  • Bjørn Bauge FOTO: Privat