Kvinlog eller Kvinlaug?

  • Dette bildet viser selve Kvinlog sentrum. FOTO: Rune Hauan