En rekke avslag på spillemidler

Kvinesdal skytterlag er en av åtte lag og foreninger som har fått avslag på sin søknad om spillemidler.

Publisert: Publisert:
  • Bjørn Hoel

Pengene skulle, ifølge søknaden, gå til skytterhus ved Røyseland skytebane.

– Grunnen til avslaget er manglende midler, påpekes det fra Vest-Agder fylkeskommune.

Det fremholdes at fylkeskommunen har godkjent søknader for et høyere, samlet beløp enn spillemidlene man har til fordeling inneværende år.

– Selve søknaden tilfredsstiller de formelle vilkårene for tilskudd, og kan fremmes på nytt neste runde. Søknaden kan fornyes når det åpnes for innsending av søknader i neste søknadsperiode. Forvaltningsloven gir søkere til tilskudd fra spillemidlene rett til å klage over det vedtak som er truffet av fylkeskommunen, skriver Vest-Agder fylkeskommune i et notat som er undertegnet av rådgiver innen idrett Mats Dahl Aanonsen og fylkeskultursjef Anne Tone Hageland.

Klagefristen er tre uker. Dersom fylkeskommunen ikke endrer disse vedtakene som følge av klagen, skal saken oversendes kulturdepartementet for endelig avgjørelse.

De andre avslagene, med lik begrunnelse, gjelder Kvinesdal stadion (driftsbygg), Kvinesdal stadion (ballhall), Kvinesdal stadion (ny kunstgressbane), Kvinabadet (klatrevegg), Feda Squashhall, Kvinesdal RC (utendørsbane) og spillemidler til Fidjan pistolbane.

Publisert:

Les også

  1. Over 13 millioner til Kvinabadet

  2. Kvinabadet får spillemidler

  3. Vil gi idrettslaget spillemidler

  4. 15 millioner kroner til Lister