Beskylder Eramet for sosial dumping

  • Det er steile fronter på Eramet for tiden. FOTO: Malene Sørensen Lundberg