Følger opp statsrådutspill for raskere E39-oppgradering

Statens vegvesen har tatt kritikken fra stortingsrepresentant Ingunn Foss og tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale til etterretning og prøver å korte inn perioden E39 må holdes stengt i forbindelse med sikkerhetsoppgraderingen.

Torrey Enoksen

Stortingsrepresentant Ingunn Foss og tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale var i høst kritiske til den lange stengningen av E39. Statens vegvesen har tatt kritikken til seg.

– Vi har drøftinger om å optimalisere gjennomføringen av prosjektet, noe vi ble bedt om av daværende samferdselsminister Dahle, og utfordret Allfarveg på hvor raskt dette kan gjennomføres.

Les hele saken med abonnement