Ønsker lys langs veien

  • Tre elever ved Kvinlog skule har bedt kommunen om å sette opp lys ved bussbua på skoleveien deres.