– Gripende opplevelse

  • Kvinesdalordfører Per Sverre Kvinlaug og familie var på plass da stortingen ble høytidelig åpnet tirsdag. FOTO: Privat