«Jeg tror jeg har en god evne til å snakke med folk»

  • Rune Grimsby fra Lista og Farsund har fått personalansvar for over 600 ansatte i Kvinesdal. FOTO: Bjørn Hoel