Anne Grethe Hoveland fra Kvinesdal er valgt inn i styret i Lister Friluftsråd

Kvinesdal Senterparti

Valgt inn i friluftsrådet

Publisert: Publisert:
  • Olav Hoel

Da Lister Friluftsråd i et styremøte tidligere i år skulle velge styret for perioden 2019–2023, hvor alle Lister-kommunene pluss Sirdal er representert med en person, kom det frem at det bare var menn i styret som teller seks personer. Samtidig var bare to av seks vara-representanter kvinner.

I onsdagens kommunestyre i Kvinesdal ble denne saken behandlet, og her ble det besluttet å bytte ut Khosar Heh med Anne Grethe Hoveland for å få inn en kvinne i styret. Samtidig fortsetter Dag Fredriksen som vara-representant.

– Dersom et kjønn blir underrepresentert i henhold til kommuneloven § 7-5 2. ledd, åpner Kvinesdal kommunestyre for at medlem og varamedlem bytter verv for å sikre riktig kjønnsfordeling i styret, heter det i vedtaket.

Publisert:

Les også

  1. Disse hytteperlene er litt dine

  2. Kvindøl med nytt søppelprosjekt på Lista

  3. Går med på kontigentøkning