Statsbudsjettet vil påvirke privatøkonomien

  • Statsbudsjettet medfører merkbare endringer for privatøkonomien til folk. FOTO: Torrey Enoksen