Skal kartlegge oppdrettspotensialet til reker

  • Far Seafood vil benytte seg av spill-varme fra Eramet i forsøket. FOTO: Malene Sørensen Lundberg