Er Agders kulturkommune 2019

  • Kultursjef Jan Schou gleder seg stort over den kulturelle utmerkelsen til Kvinesdal. FOTO: Olav Hoel