Søker om skoleskyss

  • Det søkes om skoleskyss på grunn av farligheter langs fylkesvei 801. FOTO: Vidar Falkum