Bestilte jodtabletter

  • Svein Arne Jerstad (Ap) er opptatt av Kvinesdal kommunens beredskap i tilfelle en atomulykke. FOTO: Malene Sørensen Lundberg