Knaben kraft AS har bedt om at inntaket flyttes fra kote 753 til kote 715 som ligger cirka 780 meter nedstrøms fra opprinnelig inntaksplassering i Knabenåna.

Pixabay

Anbefaler endret inntak til kraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anbefaler at Stølen kraftverk AS får endret inntak til kraftverket.

Publisert: Publisert:
 • Mona Wikøren

Det er Knaben kraft AS som skal byge Stølen kraftverk. Søker har bedt om planendring som går ut på at inntaket flyttes fra kote 753 til kote 715 som ligger cirka 780 meter nedstrøms fra opprinnelig inntaksplassering i Knabenåna. Endringen medfører at vannveien mellom inntaket og kraftstasjonen vil bli cirka én kilometer kortere.

I anbefalingen til Olje- og energidepartementet står det:

«NVE anbefaler at Stølen kraftverk AS får tillatelse etter vassdragsreguleringsloven §5 til å sløyfe overføringen av Bergetjønn til Finndalsvatnet, men i stedet la vannet renne i naturlig elveleie ned til nytt inntakssted. Det anbefales også at Stølen kraftverk AS gis tillatelse etter vannressursloven § 8 til å bygge Stølen kraftverk med kortere vannvei til tunnel fra den gamle inntaksdammen og ned til stasjonen og med endring i slukeevne som omsøkt»

Publisert:

Flere artikler

 1. NYHETER

  Skal starte arbeidet ved kraftverk

 2. NYHETER

  Varsler flom i regionen

 3. NYHETER

  Anbefaler skredfarekartlegging

 4. NYHETER

  Justerer utløpstunnel ved Dvergfossen

 5. NYHETER

  Handler færre ganger - men mer

 6. NYHETER

  Slik får du hagen sommerklar