Blir vertskommune for NAV Lister

  • Kvinesdal blir vertskommune når seks lokale NAV-kontor samles under NAV Lister fra 1. januar 2020. FOTO: Mona Wikøren