Klubbmestrene ble kåret

  • Fra venstre: Pål Vegard Josdal, Frode Kallhovd, Asbjørn Nilsen, Vidar Sveigenes, Mats Sveigenes, Simen Narvestad, Rebecca Hunsbedt og Daniel Eftestøl. FOTO: Anne Beth Mål Arntzen, NMK Kvinesdal