Provosert over Statkraft

  • Slik ser Statkraft for seg at vindparken vil bli seende ut fra Hestad, 8,5 kilometer unna. FOTO: Statkraft