Krever oppgradering

  • Banken Arena må omklassifiseres fra et risikoklasse 3-bygg til risikoklasse 5, ifølge Brannvesenet Sør IKS. FOTO: Bjørn Hoel