– En utrolig tilbakemelding fra folket

  • Per Sverre Kvinlaug takker kvindølene for tilliten. FOTO: Bjørn Hoel