På vegne av sine ansatte var det en stolt enhetsleder Line Daastøl på Kvinesdal bo og dagsenter, som uttalte seg om inkluderingsprisen i Kvinesdal.

Olav Hoel

– Det gjør meg stolt

Kvinesdal bo- og dagsenter vant Kvinesdal kommunes inkluderingspris for 2020.

Publisert: Publisert:
  • Bjørn Hoel

– Det gjør meg stolt.

Slik reagerer enhetsleder på Kvinesdal bo & dagsenter, Line Daastøl.

– Jeg vil særlig berømme alle mine medarbeidere, som står på hver eneste dag fortsetter Daastøl.

Jeg vil særlig berømme alle mine medarbeidere.

Kvinesdal kommune har i år for første gang delt ut inkluderingsprisen, en pris som skal berømme en avdeling eller enhet i kommunen som jobber aktivt for en inkluderende arbeidsplass.

– Tanken er å dele ut en slik pris annenhvert år, opplyser rådgiver i Kvinesdal kommune, Katja Balke.

Kriterier

Kriterier for tildeling er vilje og evne til å kunne tilrettelegge arbeid for ansatte i sin avdeling. Også i forhold til arbeidstrening, arbeidsutprøving og språktreningsplasser i avdelingen.

Dessuten å ha vernede arbeidsplasser (for de enheter som har det). Og videre tiltak mot diskriminering og utenforskap, og å fremme likestilling.

– Dette er noe vi har jobbet med i mange år. Det er mange flyktninger som har begynt med praksis hos oss og som nå er i full jobb, sier Daastøl, som leder en avdeling på om lag 90 personer.

Dette er noe vi har jobbet med i mange år.

Katja Balke opplyser at dethar kommet inn tre veldig gode søknader innen fristen 1. april, og føyer til at det har vært en ekstrem vanskelig avgjørelse å kåre en vinner.

Totalvurdering

– Kommunens IA (inkluderende arbeidsliv)-utvalg, som er et underutvalg til arbeidsmiljøutvalget, vurderte søkerne i utvalgsmøtet 14. april. Ut fra en totalvurdering ble til slutt Kvinesdal bo og dagsenteret kåret til årets verdige vinner av inkluderingsprisen, skriver Balke.

IA-utvalget begrunnelse lyder som følger: «Kvinesdal bo og dagsenter har stort fokus på inkludering. Enheten har tilrettelagt for arbeidstrening, språkpraksis og vernede arbeidsplasser i mange år.

Kvinesdal bo og dagsenter ønsker å være en inkluderende arbeidsplass preget av ulike kulturer, farger og erfaringer. Det gjenspeiler seg blant annet i deltakelse på flere prosjekter som «Design Me», «Menn i Helse» og helsefagarbeiderutdanning for fremmedspråklige».

Det blir også fremhevet at enheten jobber aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering og utenforskap.

Publisert:

Les også

  1. De eldre digitaliseres i kontakt med pårørende

  2. – Viktig med en betraktning rundt kommunens brannrutiner

  3. Heltene på heimen