Sier ifra seg tilskudd

Steven Treland (til høyre) og Hans Aase sjekker størrelsen på blåskjellene i prøveanlegget anlegget

Bjørn Hoel

Listerskjell sier fra seg kommunal støtte på 6.000 kroner til såkalt områdeanalyse, og foreslår at dette beløpet heller kan inngå i et framtidig kommunalt fond til miljøovervåking av Fedafjorden.

De legger samtidig til at de synes det er et merkelig regnestykke som legges for dagen i forhold til å dekke kostnadene til denne miljøanalysen(kostnadsberegnet av Mattilsynet til 40.000 red. anm.).

Les hele saken med abonnement