Nyttårsforsetter og drømmer for neste tiår

Vi har spurt en rekke lokale personer om deres nyttårsforsetter og hva de drømmer om for det neste tiåret. Her er hva de svarte.

Publisert:
 • Bjørn Hoel

Intervjuobjektene er bedt om å svare på følgende to spørsmål:

1. Har du et nyttårsforsett - og i så fall hva er det?

2. Hva drømmer du om for din hjemkommune og Lister-regionen det neste tiåret?

Lea Vik, 26 år, Kvinesdal: 1. Jeg er igrunnen veldig fornøyd med livet mitt og hvordan det har utviklet seg, så mitt nyttårsforsett blir nok å holde stø kurs og fortsette på den veien jeg går nå. 2. Jeg håper at vi kan få større fokus på dyrevern, og ønsker at Dyrebeskyttelsen i fremtiden kan få støtte fra kommunen.

Torrey Enoksen

Jan Schou, 52 år, Spangereid: 1. Skal se menneskene rundt meg bedre og gi rause tilbakemeldinger til dem. 2. Jeg håper at vi får flere interessante arbeidsplasser i Kvinesdal og Lister - slik at vi blir flere innbyggere, sånn at vi kan opprettholde et godt tjenestetilbud og kulturtilbud til innbyggerne.

Bjørn Hoel

Teddy Broadhurst, 69 år, Kvinesdal: 1. Ja. Flere dager til veldedighetsarbeid. 2. Ingen dødsulykker i trafikken de neste 10 årene og at næringslivet i Lister-regionen skal vinne attraktive kontrakter i forbindelse med bygging av ny E39, og at hele strekningen gjennom vår region skal få nyte gleden og nytten av raskere og mer sikker veinett.

Bjørn Hoel

Terje-Andre Kvinlaug, 22 år, Bergen/ Kvinesdal: 1. Jeg vil bli enda bedre på å si til vennene mine at jeg er glad i dem og at jeg er stolt av dem. For meg er det viktig å være en heiagjeng for personene rundt meg. 2. Jeg drømmer om at Kvinesdal skal bli en kommune der det er plass til alle. Det finnes dessverre folk i bygda vår som føler seg utenfor fellesskapet. Jeg drømmer om at bygda skal bli mer åpen og inkluderende. For Lister-regionen håper jeg at vi i mye større grad prioriterer vekst i industri og næringslivet. Jeg drømmer om nye arbeidsplasser.

Kvinesdal Arbeiderparti

Sverre Eftestøl, 67 år, Kvinesdal: 1. Fortsette mitt morgonprogram, 10 armbøy, 10 situps og 10 knebøy. 2. Gratis kulturskole første semester.

Bjørn Hoel

Jan Rob, 59 år, Kvinesdal: 1 Nyttårsforsetter??? Det måtte være noe mer systematisk fysisk trening, og at jeg skal kunne klare å gå forbi kjøleskapsdøra uten å åpne den. 2. La oss håpe at det ikke skal være noen tvil eller diskusjon om at Sykehuset i Flekkefjord skal bestå med de funksjoner lokalbefolkningen ønsker og har behov for.

Bjørn Hoel

Leah Henriette Rafoss, 28 år, Kvinesdal: 1. Jeg vil egentlig ikke ha nyttårsforsetter. Da slipper jeg å skuffe meg selv. 2. Jeg håper det blir et bedre samarbeid mellom ungdomsklubbene i Listeregionen, og at det blir etablert en plattform for å koordinere dette samarbeidet. Jeg ønsker også at det blir et bedre kollektivtilbud for ungdom.

Bjørn Hoel

Per Tore Bjerge, 47 år, Kvinesdal: 1. Jeg har et nyttårsforsett om å ta det litt roligere, og få tid til å reflekterer mer over hvor en er i livet. 2. Når det gjelder ytre ting så er det politikerne, både nasjonalt i lokalt som bestemmer. Det jeg ønsker for det neste tiåret er å fokusere mer på hva jeg faktisk kan gjøre noe med.

Bjørn Hoel

Ann Karin Frestad, 45 år, Flekkefjord: 1. Fortsette med det man liker. Nyte de små tingene i livet. 2. Vakre Lister må komme mer frem på kulturkartet. Vi har mange skatter som burde få mer oppmerksomhet.

Mona Wikøren

Liv Øyulvstad, 56 år, Lyngdal: 1. Jeg har ingen nyttårsforsetter. Samtidig synes jeg overgangen til et nytt år er en fin tid for refleksjon og ettertanke, og for å sette seg noen nye ønsker og mål. 2. Enda flere interessante arbeidsplasser og vekst i antall innbyggere, at regionens attraktivitet øker. Og så gleder jeg meg til ny E39 står klar!

Bjørn Hoel

Bente Ingebretsen, 39 år, Kvinesdal: 1. Mitt nyttårsforsett er å drive med regelmessig fysisk aktivitet lengre enn til mars. 2. Min drøm er å finne nøkkelen til hva vi kan gjøre for at ingen skal kjenne seg alene.

Bjørn Hoel

Malin Stokkeland, 52 år, Kvinesdal: 1. Jeg har ingen spesielle nyttårsforsetter, men har ofte noen «slagord» som jeg liker. Et år var det for eksempel «godt nok», et annet år:»økt forståelse for andres for meg uforståelige valg». Nå ønsker jeg å fortsette med å finne best mulige løsninger for flest mulig og gi tid til de som trenger litt ekstra oppmerksomhet. 2. Jeg ønsker at Kvinesdal skal få fortsette som egen kommune i tett og godt samarbeid med de andre kommunene i regionen. Vi skal være gode på skole og omsorg, teknologi og tilrettelegging for trygge arbeidsplasser, som skal sikre befolkningsvekst og positiv utvikling.

Bjørn Hoel

Ahmed Lindov, 27 år, Kvinesdal: 1. Nei jeg har egentlig ikke noe nyttårsforsett. Hvis det hadde vært noe så hadde det vært å fortsette å jobbe for en bedre morgendag. 2. Jeg drømmer at Kvinesdal skal være en sterk og selvstendig kommune i det neste tiåret, med en sterk befolkningsvekst. Jeg drømmer om utvikling i hele Lister-regionen og et godt regionalt samarbeid.

Privat

Åse Gjelsten-Versland, 52 år, Kvinesdal: 1. Få mer tid med familie og hytta.2. Enda mere samarbeid mellom kommunene som skaper større attraktivitet og flere innbyggere.

Bjørn Hoel
Publisert:

Flere artikler

 1. NYHETER

  Fikk blomster av naboene for sin innsats

 2. NYHETER

  Tiltalt for å ha skallet kvinne

 3. NYHETER

  – Dette er en milepæl for oss

 4. NYHETER

  Planlegger mottak for 150 flyktninger

 5. NYHETER

  Tildelt 17. mai-arrangement

 6. NYHETER

  Har hatt 105 oppdrag i Kvinesdal i år