Vurderer motorvei nærmere Kvinesdal

  • Nye Veier ønsker ikke å bruke dagens Fedafjorden bro og Teistedals- og Fedahei tunneler, men heller legge en ny E39 i en rett linje mellom Vintland i Lyngdal og Leirvika og Raustad i Kvinesdal. FOTO: Nye Veier