Kommunestyret i Kvinesdal.

Olav Hoel

Prioriterer omsorgssenter-utbygging

Publisert: Publisert:
  • Olav Hoel

I onsdagens kommunestyremøte i Kvinesdal ble det blant annet behandlet en sak om prioritering av kommunale byggeprosjekter for 2020. Her ble det besluttet at utbygging av Kvinesdal omsorgssenter prioriteres og sendes ut på anbud for å få et mer korrekt kostnadsestimat.

– Når usikkerhetene rundt kostnadene til dette prosjektet er fjernet, kommer saken på nytt opp til kommunestyret med en eventuell ny prioritering av byggeprosjektene, heter det i protokollen fra kommunestyremøtet.

I tillegg blir Kvinesdal kommunebygg AS bedt om å igangsette utbedring av anekset ved Feda omsorgssenter.

– Rådmannen bes nøye vurdere anbudsform i framtidige byggeprosjekter spesielt i forhold til å tilstrebe at lokalt næringsliv blir ivaretatt innenfor gjeldende regelverk, heter det i protokollen fra kommunestyremøtet.

Publisert:

Les også

  1. Svarer etter branntilsyn

  2. Vurderer å bygge det opp igjen

  3. – Viktig med en betraktning rundt kommunens brannrutiner

  4. Syv leiligheter sto i flammer på Kvinesdal omsorgssenter

  5. Reagerer på Fedaheimen-utredning