Fem flere i ledighetskø

  • NAV har registrert litt synkende ledighetstall i Lister-regionen den siste måneden. Men i Kvinesdal er det en liten økning. FOTO: Mona Wikøren