Får ikke fareskilt for vilt

  • FOTO: Tom Arild Støle