– Det er viktig å lytte før man konkluderer

  • Ronny Nielsen er spesielt fornøyd med å ha oppnådd å rette mer oppmerksomhet på ensomhets-problematikk. FOTO: Mona Wikøren