Fem måneder etter ulven ble skutt i Fjotland fikk Naturvernforbundet i Agder svar på klagen.

Statens naturoppsyn

– Skandaløs naturforvaltning

Miljødirektoratet opprettholdt fellingstillatelse fem måneder etter at en ulv ble skutt på Fjotland i Kvinesdal, og åtte måneder etter at de mottok klagen. – Skandaløst, mener Naturvernforbundet i Agder.

Publisert: Publisert:
  • Bjørn Hoel
Les også

Ulv skutt i Fjotland

Allerede i august 2019 klaget Naturvernforbundet Agder til Miljødirektoratet, etter at fylkesmannen hadde gitt tillatelse til å felle en ulv som streifet mellom Lyngdal, Kvinesdal, Hægebostad og Åseral. Men først 24. april 2020 kom svaret fra Miljødirektoratet.

Ulven ble felt på Fjotland i midten av desember 2019.

– Beklageligvis nedprioritert

– Vi mottok denne klagesaken på skadefelling av ulv i september, men på grunn av stor saksmengde på denne tiden, ble denne saken beklageligvis nedprioritert i forhold til andre saker som ble vurdert som mer akutt, svarer Susanne Kristin Hanssen, seniorrådgiver i viltseksjonen i Miljødirektoratet.

Hun sier videre at det ikke er vanlig at det tar så lang tid før klagesaker avgjøres.

– Men behandlingstiden vil variere avhengig av saksmengder og kapasitet innenfor fagfeltet. I slike tilfeller gjør vi fortløpende vurderinger i forhold til hvilke saker som skal prioriteres, og vi vurderte at denne saken ikke var av tilstrekkelig akutt karakter, forklarer seniorrådgiveren.

Hun understreker at ulven på Fjotland ikke ble felt som følge av skadefelling, men felt på såkalt lisensfelling etter vedtak av rovviltnemnda.

– Dette vedtaket om lisensfelling var klagebehandlet av Klima- og miljødepartementet 30. november 2019, sier hun.

På grunn av stor saksmengde på denne tiden, ble denne saken beklageligvis nedprioritert.

Leder av Naturvernforbundet i Agder, Peder Johan Pedersen, fyrer av mot Miljødirektoratets sene behandling.

Torrey Enoksen

– Skandaløst

Leder av Naturvernforbundet i Agder, Peder Johan Pedersen, omtaler det sene svaret fra Miljødirektoratet som skandaløs naturforvaltning.

– Dette viser hvor svakt rettsvern kritisk truede dyrearter faktisk har i dette landet. Det er for øvrig en generell opplevelse vi har at natur og mangfold har dårlige kår, sier han.

Dette viser hvor svakt rettsvern kritisk truede dyrearter faktisk har i dette landet.

Pedersen mener at dagens Storting utøver en svært ødeleggende politikk for naturen, ikke slik FNs naturpanel innstendig ber om.

– Men ifølge Stortinget skal det være tillatt med gjestedyr i Agder. Det er først når de store dyrene gjør skade at det skal være mulig å felle dem. Rolvviltnemda1 (dekker Vestland, Rogaland og Agder, som vedtok lisensfelling av ulven som ble skutt i Fjotland, journ. anm.), tøyer de allerede liberale reglene, sier han.

Pedersen forteller at det har hendt at Naturvernforbundet har fått medhold i klagesaker om skadefelling, men hvor departementet har omgjort og likevel gitt tillatelse til felling.

– En gang var imidlertid dyret skutt, og som var et genetisk viktig individ, sier han og fortsetter:

– Jeg synes det har blitt verre og verre under denne regjeringen. Det må nok en ny regjering på plass før vi ser en bedring, sier Pedersen.

Men ifølge Stortinget skal det være tillatt med gjestedyr i Agder.
Publisert:

Les også

  1. Får ikke fremskynde felling av ulv

  2. Ber direktoratet om å få jakte ulven

  3. Ny fellingstillatelse for ulv

  4. Ulven kom fra Sverige