Kjemper for bedre kvalitet i barnehage og skole

  • Arbeiderpartiets førstekandidat i Kvinesdal, Bente Ingebretsen, håper at kvindølene er klare for en kvinnelig ordfører. FOTO: Bjørn Hoel