Mener vindmøller ødelegger naturen

  • Sjetteklassingene Lucas Bjelland Egeland, Joar Høyland Ringsbye og Mikal Træland frykter at vindmøller vil ødelegge naturen i Kvinesdal. FOTO: Bjørn Hoel