Den lange veien mot en jobb

  • Reham Salamah jobbet som apotektekniker i seks år i Syria. Nå er hun nær ved å få godkjent utdannelsen også i Norge, men må først ta norskstudier og bestå nasjonal fagkurs. FOTO: Malene Sørensen Lundberg