Øker trykket på vindparkprosjekt

  • Statkraft vil legge mer trykk på Kvinesheia vindpark. I løpet av 2021 kan det stå ferdig. FOTO: Torrey Enoksen