Her skal E39-trafikken ledes i to måneder

  • Fra månedskiftet april/ mai blir smale og til dels uoversiktlige gamle Sørlandske hovedvei over Fosselandsheia omkjøringsvei for trafikantene på E39 mens Fosselandstunnelen oppdateres. FOTO: Torrey Enoksen