Søker om utsettelse

  • Statkraft søker både om utsettelse og økning av effekten på de enkelte vindturbinene. FOTO: Torrey Enoksen