NTP og Listerpakken på dagsorden

  • Tidligere leder av Listerrådet, nå daglig leder av Region Kristiansand, Odd Omland, mener Lister må plukke ut fire - fem punkter som de må satse hardt på få gjennomslag for i neste NTP-periode og FOTO: Torrey Enoksen