Flere ansatte i brann- og redningstjenesten er deltidsansatte.

Mona Wikøren

Oppfordrer til kommunal kompensasjon

I saken om trekk i dagpenger hos deltidsansatte brannkonstabler, har Justis og beredskapsdepartementet konkludert med at det ikke vil bli gjort endringer i regelverket for dagpenger.

Publisert: Publisert:
 • Olav Hoel

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har tatt opp denne sak på vegne av deltidspersonell i brann- og redningsvesenet da de frykter at det er flere som vil si opp deltidsstillingene som følge av dette.

Konklusjonen i departementets svar er at det vil ikke bli gjort endringer i regelverket for dagpenger.

– Kommunene oppfordres derimot til, som en midlertidig ordning under covid-19-situasjonen, å betale deltidspersonell i brann- og redningsvesenet som er permitterte eller blitt arbeidsledige fra sin hovedstilling, et tillegg som kompenserer for avkortningen i dagpenger som følge av arbeidet i brann- og redningsvesenet. Kommunene vil kompenseres for merutgiftene til dette i forbindelse med den helhetlige kompensasjonen til kommunene for håndtering av covid-19-situasjonen, skriver avdelingsdirektør Martin Kjellsen og seniorrådgiver Vibeke Bildøy i Justis og beredskapsdepartementet i vedtaket.

Les også

– Urettferdig at de møter motstand

Justisdepartementet gjør samtidig oppmerksom på at dagpenger avkortes på grunnlag av timer i arbeid, ikke på grunnlag av inntekt.

– Det betyr at inntektsøkningen ikke påvirker hvordan dagpengene blir avkortet, heter det videre i brevet.

Publisert:

Flere artikler

 1. NYHETER

  – Urettferdig at de møter motstand

 2. NYHETER

  Enorm økning i antall arbeidsledige

 3. NYHETER

  Kvinesdal får 4,7 millioner kroner fra staten

 4. NYHETER

  Det ekstraordinære, lokale bålforbudet oppheves

 5. NYHETER

  Vil sikre seg økonomisk ved karantene

 6. NYHETER

  Fører ikke tilsyn ved Kvinabadet