Avdekket mangler i internkontroll

  • Utsikten hotell må utarbeide en bedre internkontroll etter alkoholloven. FOTO: Torrey Enoksen