Ikke tilstrekkelig styring og kontroll

  • Kvinesdal kommunes godkjennings- og tilsynsordning følger ikke forskriftens krav. FOTO: Malene Sørensen Lundberg