«Skolenedleggelsen fikk voldsomt store ringvirkninger»

  • Øye sett fra lufta. (KLIKK INN PÅ BILDET OG VIDERE PÅ DE SMÅ PILENE FOR Å SE FLERE BILDER AV BYGDA FRA OVEN) FOTO: Rune Hauan
    1/8