Ordfører-effekten

  • Per Sverre Kvinlaug og Arnt Abrahamsen - to ordførere som har gjort en god jobb i fire år - og som blir belønnet av velgerne. FOTO: Mona Wikøren