Viktig og riktig «show»

Publisert:

Det var ikke et hvilket som helst «talkshow» Kvinesdal kommune inviterte til torsdag kveld i sitt eget kulturhus. I samarbeid med Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) på Sørlandet sykehus og Vest-Agder fylkeskommune hadde de bedt både ungdommer og noen voksne om å snakke om det å være annerledes. Heldigvis var kulturhuset smekkfullt.

FOR TEMAET som ble satt på dagsorden denne kvelden svært viktig. Derfor var det også riktig å gjøre det på denne måten. Å la ungdommene selv snakke til sine jevnaldrende, kan nemlig være med å bygge ned fordommer og skape forståelse. De to 17-åringene Geordie Bakker og Hunter som lot seg intervjue av kommunens psykolog på kulturhusets scene, skal ha all mulig honnør. Å stå fram med sin historie og å fortelle at man har både kjent på mobbing, utenforskap og til og med vold, krever stort mot.

VI TRENGER ALLE en påminnelse om å være vårt ansvar bevisst i forhold til hvordan vi omgås våre medmennesker. Det gjelder såvisst ikke bare barn og unge. Mobbing er dessverre dokumentert som et stort problem også i de voksnes verden - blant annet på norske arbeidsplasser. Der skolene har fått både lovverk og handlingsplaner for å forebygge og motvirke mobbing, er det dessverre ikke satt like godt i system i arbeidslivet ennå.

ENSOMHET er også uttalt som et problem i dagens samfunn. Fjorårstall fra Statistisk Sentralbyrå viser at 16 prosent av befolkningen hadde svart at de hadde vært litt, ganske mye eller veldig mye plaget med ensomhet fjorten dager før de ble presentert for dette spørsmålet. Det tilsvarer over 832.000 norske menn og kvinner, barn og unge. Et svært høyt tall. Andelen ensomme er litt lavere i spredtbygde områder og høyere i Oslo og større byer, men forskjellene er ikke større enn at vi alle må ta inn over oss at det finnes mennesker som sliter med dette i vårt eget nabolag.

MED DETTE som bakteppe er det prisverdig at «talkshowet» i Kvinesdal og andre liknende arrangementer og tiltak i Lister-regionen bidrar til å sette problemstillingen på dagsorden. «Hvis en person i denne salen kan ha nytte av at jeg deler mine erfaringer så er det verdt det», sa Georgie Bakker fra kulturhus-scenen. Bedre kan det ikke uttrykkes. Dersom alle hadde dette fokuset mot «den ene» i vår egen krets, ville Lister raskt bli et bedre sted å være for ganske mange.

Publisert:
 1. MENINGER

  Skandaløs tunnelhåndtering

 2. MENINGER

  Trygghet på hytta

 3. MENINGER

  Brannen i parkeringshuset

 4. MENINGER

  Velg billigste løsning

 5. MENINGER

  Lønnsom kreativitet

 6. MENINGER

  Selfier med stjerner