Om Heiplanen, villrein og vindkraft

  • Helge Briseid Risnes redegjør for sitt syn i ordskiftet mellom ham og eks-ordfører Odd Omland vedrørende Buheii Vindkraftverk, Heiplanen og villrein. FOTO: Åse Astri Bakka