Fornuftige fusjonsplaner

Publisert: Publisert:

Avisens mening

Dersom forhandlingsutvalgene i Flekkefjord Sparebank og Kvinesdal Sparebank blir enige, vil Jan Kåre Eie (t.v.) bli banksjef i nye Lister Sparebank. Ved siden av ham sitter styreleder i Flekkefjord sparebank Arne Ingebrethsen, styreleder i Kvinesdal sparebank Arne Gravdal og banksjef Vidar Torsøe.

Torrey Enoksen

Går alt som de planlegger, blir lokalbankene i Kvinesdal og Flekkefjord ett ved årsskiftet. Den hyggelige nyheten ble kunngjort i pressemelding og børsmelding tidligere denne uken. Det har vært løse samtaler mellom styrelederne i bankene i løpet av de siste fire årene. Men da Farsunds tidligere rådmann, nåværende banksjef Vidar Torsøe sa opp i januar for å bli Birkeland Bruk-sjef, skjøt planene ny fart. Går alt etter planen blir fusjonen et faktum fra årsskiftet.

PÅ TIRSDAGENS pressekonferanse betegnet Kvinesdal Sparebanks styreleder, Arne Gravdal, status som en forlovelse. Nå gjenstår en del forhandlinger, vedtak i de respektive bankenes generalforsamlinger og godkjenning fra offentlige myndigheter. Både banksjefene og styrelederne håper på et ekteskap. Skal vi tolke signalene som har kommet etter at nyheten ble kjent, har både de ansatte og lokalbefolkningen tro på et lykkelig samliv.

EN FUSJON virker fornuftig. Navnevalget Lister Sparebank like så. Med det signaliserer bankene at de fortsatt ønsker å være en lokal foranket bank - med nedslagsfelt i hele Lister-regionen. Aktørene i banknæringen ser dermed ut til å klare det som kommunene, politikerne og sentrale ikke lyktes med: Å ta Lister som felles bo- og arbeidsmarked fullt og helt på alvor. Med en forretningskapital på nærmere 11,5 milliarder kroner og en egenkapital på over en en milliard kroner, ønsker den nye banken å bli en viktig aktør for både privat- og næringslivskundene i hele Lister.

MODERNE banker er i dag ikke betjent av mennesker. Til og med søknad og innvilgning av lån skjer via internett, først og fremst via mobiltelefoner. Der skjer den store behandlingen av kundeporteføljen. Men Sparebanken Sør som regionbank, og flere små sparebanker har i tillegg til nettformidling lagt vekt på personlig kontakt. Solide banker i et lokalmiljø er svært viktig. En av årsakene er at de kjenner personer og næringsliv og kan bidra til andre vurderinger av risiko, som både kan bidra til at gründere satser og kan forhindre personlige finanstragedier.

I TILLEGG er bankene i økende grad støttespillere som sponsorer i et lokalmarked. Det er lett å påpeker at det sistnevnte er for egen vinning og for å skaffe kunder, men på bunnlinjen kommer det lokalt foreningsliv og samfunnsliv til stor nytte.

Publisert:
 1. MENINGER

  Skandaløs tunnelhåndtering

 2. MENINGER

  Trygghet på hytta

 3. MENINGER

  Brannen i parkeringshuset

 4. MENINGER

  Velg billigste løsning

 5. MENINGER

  Lønnsom kreativitet

 6. MENINGER

  Selfier med stjerner