Kjeftbruk i Buheii-saken

  • Odd Omland forsvarer sine handlinger i kommunestyret FOTO: Mona Wikøren