Valg... Klima og kraft

  • I sommer kjørte leserskribenten flere tusen kilometer på motorveier i Danmark og Sverige, på flotte fire- og seksfeltsveier, og utallige vindmølleparker langs veien. FOTO: Privat